Tuesday, March 15, 2011

ARBEIDERFORENINGEN Siden 1878 er huset kjent som Arbeiderforeningen
Siden 1878 er huset kjent som Arbeiderforeningen. Gjennom hele forrige århundre eide Arbeiderforeningen i Trondheim bygget, med et utall forskjellige leietagere som gjenspeilet store deler av det som skjedde i byen på 1900-tallet.

No comments:

Post a Comment