Wednesday, July 27, 2011

SYSTEMKRISE ‹‹The system has lost its self evidence, its automatic legitimacy and now the field is open.››

SYSTEMKRISE

  

krisenes tegn: Klimaforstyrrelser skaper ekstremvær i hele verden, og utløser humanitære katastrofer. 

finanskrisen sendt middelklassen ut i arbeidsledighet og daglig kastes folk ut av sine hjem.  misnøye mot finanssystemet; 

 Occupy Wallstreet bevegelsen. 
 Den arabiske våren
 terror 22. juli med angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya. 
balansegangen mellom demokrati, ytringsfrihet, beredskap og overvåkning.
Yringsfrihet under ansvar 
Ekstremistiske bevegelser er i fremmarsj rundt om i Europa. 
Hvordan kan vi beholde fokus på humanisme og menneskelig likeverd?
«den globale mistroen til den politiske og økonomiske orden og de institusjoner som opprettholder den». 
 Systemkrise fem kunstnere/kunstenheter,  
 kaste lys på den tiden vi lever i. 
 verk som intervenerer i virkeligheten. 
 samtidskunst ønsker med denne utstillingen å se på de globale endringsprosessene som vi lever midt oppe i og tilsynelatende på betryggende avstand fra. 
  Hva har krigen som vi er med på å føre i Afghanistan med måten (natur) ressurser håndteres på? Hvilken sammenheng er det mellom finanskrisen og flyktningepolitikken i dagens Europa? Hvor kan man trekke linjen mellom asylpolitikken og krigene vi deltar i? Hvordan henger ressursbruk sammen med flyktningepolitikk og krigføring? Og hvordan reflekterer kunsten disse virkelighetene og sammenhengene? 
  Vi har valgt å sette samtalen i fokus og åpne opp for nye samarbeidspartnere innen litteratur og samfunnsvitenskapene, for slik å kunne belyse systemkrise på en lite forutinntatt måte. I dette forarbeidet har vi hatt konsulenthjelp fra Prosjektleder Silje Engeness ved Litteraturhuset i Trondheim.  
Kunstverden er fortsatt preget av det 20nde århundres avantgarde tenkning. 
Avantgarden betraktet alltid seg selv som det høyeste uttrykk for revolusjonær bevissthet: Kun det totale brudd er relevant. De betraktet vanlige folk med like deler vemmelse og fascinasjon. Den likegyldighet og glede som de uinnvidde kan tillate seg å utvise - gjør Avantgarden svimmel og bekrefter vedkommendes avvisning av dennes virkelighet. Ved oppdelingen av innenfor og utenfor - i dem som er med og de som ikke er det, reproduserer kunsten den totalitære "bande"strukturen som, ifølge den franske skribenten Jaques Camatte, kjennetegner det kapitalistiske samfunn. Å tilhøre for å kunne eksludere er den indre dynamikk.  Alle de som ikke respekterer bandens normer utskilles til den ytre kontekst vold og misére. Avantgarde tenkningen har vært med på å påvirke drivkreftene i det kapitalistiske samfunn: Bruddet - det nye - er det eneste mål verdt å fokusere på.   Avantgarden brenner mer eller mindre hurtig opp, i følge Mikkel Bolt -  den går i oppløsning i jakten på seg selv. Det neste nye kommer stadig først. 
Vi vil med denne utstillingen ‹‹bryte med avantgardens brudd tenkning›› og trekke kunsten inn i den humanistiske tradisjon og ambivalente virkeligheten. 
  Filosofen Slavoj Zizek beskriver i et intervju med tv-stasjonen Al-Jazeera, begivenheter i 2011 på følgende vis: ‹‹The system has lost its self evidence, its automatic legitimacy and now the field is open.›› 
Utstillingen ‹‹systemkrise›› legger seg til i dette åpne feltet. 
  
  
Sissel M. Bergh 
Kunstfaglig råd TSSK 


http://elfederal.com.ar/nota/revista/29954/italia-difunde-la-tragedia-argentina-de-los-agroquimicos
http://www.eldiario.es/economia/mapa-aumento-desigualdad-Espana-crisis_0_574292855.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/11/04/audiencia-archiva-caso-cura-antidesahucios/780100.html
https://theintercept.com/2016/11/04/three-new-scandals-show-how-pervasive-and-dangerous-mass-surveillance-is-in-the-west-vindicating-snowden/
http://www.ecowatch.com/ohio-fracking-wayne-national-forest-2072891135.html
https://www.facebook.com/lapalmaterritoriosostenible/?pnref=story
https://www.facebook.com/AsambleaPopularGC/?pnref=story
http://www.huffingtonpost.com/entry/a-nodapl-map_us_581a0623e4b014443087af35
http://www.ecowatch.com/paris-agreement-international-law-2079078723.html?utm_source=CR-FB&utm_medium=Social&utm_campaign=ClimateReality
http://ctxt.es/es/20161026/Politica/9229/ministros-investidura-gobierno-Rajoy-coalicion-Ibex-35.htm
http://www.eldiario.es/sociedad/Botella-VPO-expulsa-familias-importantes_0_576742652.html
https://cazadebunkers.wordpress.com/2015/03/08/el-hijo-de-aznar-se-queda-con-gran-parte-de-las-viviendas-desahuciadas-por-los-fondos-buitre-en-todo-el-estado-espanol/
http://www.eldiario.es/madrid/Concejales-Ahora-Madrid-activistas-reencuentro_0_576043198.html
http://observer.com/2016/11/wikileaks-clintons-sell-political-favors-to-clinton-foundation-donors/

No comments:

Post a Comment